Det här är Norra Borstahusen

Efter många års planering togs det första symboliska spadtaget i Norra Borstahusen den 29 januari 2016. Landskrona stads planchef Johan Nilsson ger en lägesrapport och berättar om framtidsplanerna. Den nya stadsdelen norra Borstahusen är uppdelad i sex detaljplaner, se strukturplanen nedan. Detaljplan 1 omfattar området närmast kusten. Här bygger Veidekke, Derome och HSB nya bostäder. Detaljplan 2 gäller ombyggnad av idrottsplatsen Ulkavallen som får tre 11-mannafotbollsplaner och en nybyggd idrottshall med goda parkeringsmöjligheter. Dessutom har en ny skola byggts. Internationella Engelska Skolan startar sin verksamhet under hösten 2017. Planen omfattar även…