boiborstahusen

fribyggartomter

Drömmer du om en tomt att bygga på?

Genom Landskrona stads tomtkö fördelas stycktomter för eget byggande eller grupphus inom kommunen. Tomter som fördelas genom tomtkön är avsedda för eget permanent boende.

På Landskrona stads hemsida kan du läsa allt om att planera, bygga och bo i Landskrona, men också ta del av lediga kommunala och privatägda tomter.