boiborstahusen

Kommande projekt

Stadsdelen Norra Borstahusen är uppdelad i sex detaljplaner. 

Under 2019 arbetar Landskrona stad främst med detaljplan fem, Strandstaden. Här blir det varierad stadsbebyggelse med både en- och flerbostadshus.

När stadsdelen Norra Borstahusen är färdigbyggd ska den rymma cirka 1 100 bostäder med en varierad stadsbebyggelse och olika upplåtelseformer, alltså både hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Det kommer att finnas villor, radhus, gathus och flerfamiljshus av varierande karaktär och utseende.