FÖRETAGANDE

Landskronas näringsliv är på frammarsch

Näringslivet i Landskrona har en positiv utveckling. De senaste åren har allt fler företag valt att etablera sig här. Mycket beroende på det attraktiva läget mitt i en expansiv region. Stadens läge och infrastruktur, tillgången till etableringsmark och kontorslokaler samt närheten till universiteten innebär stora möjligheter för såväl befintligt näringsliv som nya företag.

I samband med satsningen på bostäder i Borstahusen, etablerar staden en företagspark i en sällsynt vacker byggnad med tillhörande park.Utöver bostadsprojekten, etableras också en företagspark i en unik byggnad i lummiga omgivningar.

Ny företagspark i Norra Borstahusen

I en nyförvärvad, vacker slottsfastighet i Norra Borstahusen skapar Landskrona stad Hilleshögs företagspark som passar 2000-talets näringsliv med kunskapsintensiva tjänsteföretag. För entreprenörer och egenföretagare i Borstahusområdet innebär det en möjlighet att hyra kontorslokaler i en sällsynt vacker byggnad på bästa läge.

Läs mer om Företagande i Landskrona >