BYGGA EGET? HITTA TOMTER

Drömmer du om en tomt att bygga eget på?

Genom Landskrona stads tomtkö fördelas stycktomter för eget byggande eller grupphus inom kommunen. Tomter som fördelas genom tomtkön är avsedda för eget permanent boende.

Kontakt_Byggherrar_Fribyggartomter_676x300

På Landskrona stads hemsida kan du läsa allt om att planera, bygga och bo i Landskrona, men också ta del av lediga kommunala och privatägda tomter.